logo

Ładowanie. Proszę czekać ...

blog1.jpg

Różnica między OSKP i SKP

10 października 2020 Ciekawostki

W Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów:

 • a) okresowe badania techniczne WSZYSTKICH TYPÓW POJAZDÓW do i powyżej 3,5 t,
 • b) dodatkowe badania w/w pojazdów,
 • c) autobusu oraz autobusu którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h,
 • d) pojazdu używanego do przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR),
 • e) pojazdu przystosowanego do zasilania gazem,
 • f) okresowe badanie techniczne przed pierwszą rejestracją na terytorium RP (badanie pojazdu sprowadzonego z zagranicy),
 • g) badanie pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę,
 • h) wybijanie numerów na nadwoziach (podwoziach-ramach) oraz wykonywanie tabliczek zastępczych na podstawie decyzji Starostwa.

W Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów przeprowadzane jest:

 • a) okresowe badanie techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,
 • b) niektóre dodatkowe badania w odniesieniu do w/w pojazdów,
 • c) badanie pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę,
 • d) okresowe badanie techniczne przed pierwszą rejestracją na terytorium RP (badanie pojazdu sprowadzonego z zagranicy),
 • e) pojazdu przystosowanego do zasilania gazem.